Plastik Akış Analizi

Termoplastik ve termoset malzemelerin kalıplama proseslerinin simülasyonlarını, Autodesk Moldflow yazılımı ile gerçekleştiriyoruz. Autodesk Moldflow sayesinde; üretim öncesi kalıp, parça tasarımı ve proses parametrelerinde iyileştirmeler yapılarak, problemler giderilir.

 • Autodesk Moldflow ile; parça tasarımı, kalıp tasarımı, soğutma devresi ve proses parametreleri optimizasyonu yapılabilir.
 • Çevrim süresi ve parçanın çarpılma miktarı azaltılabilir.
 • Parçanın üretilebilirliği hakkında bilgi sağlar. Et kalınlığı, kalıp çıkma açıları, ters açılar gibi üretimi etkileyebilecek unsurlar belirlenir.
 • Parçadaki tasarım değişiklikleri, kalıp tasarımı öncesinde Autodesk Moldflow ile doğrulanır.
 • Kalıpta; yolluk ve soğutma sistemi problemleri Autodesk Moldflow ile belirlenir ve yapılacak tasarım ve proses değişiklikleri yine onunla doğrulanır. Bu sayede kalıpların ilk seferde doğru olarak çalışması hedeflenir.
 • Eksik veya dengesiz dolum, kalite problemleri (birleşme izi, çökme izi, hava boşluğu vb.) belirlenebilir.
 • Gerekli enjeksiyon basıncı ve kapama kuvveti belirlenebilir.
 • Malzeme seçimi, giriş yeri, yolluk dengelemesi, homojen soğuma elde edilmesi gibi konuların tümünde Autodesk Moldflow' u kullanıyoruz.

Autodesk Moldflow - Simüle Edilen Prosesler

 • Termoplastik Enejeksiyon Kalıplama
 • Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama
 • Enjeksiyon-sıkıştırma Kalıplama
 • Ko-enjeksiyon Kalıplama
 • Bi-enjeksiyon Kalıplama
 • Kimyasal Köpürtme Ajanı (CBA)
 • Mikrohücresel Enjeksiyon
 • Metal Tozu Enjeksiyonu
 • Reçine Transfer Kalıplama
 • Yapısal Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama
 • Kauçuk, Sıvı Silikon Enjeksiyon Kalıplama
 • Çok kovanlı Reaktif Kalıplama
 • Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama
 • Mikroçip Kapsülleme
 • Eksik Dolum Kapsülleme
 • Sıkıştırma Kalıplama
 • Çok Kovanlı Termoplastik Enjeksiyon Kalıplama

Autodesk Moldflow Simülasyon Yetenekleri

 • Giriş Yeri Analizi
 • Proses Aralığı Analizi
 • Dolum Analizi
 • Ütüleme Analizi
 • Soğuma Analizi
 • Çarpılma Analizi
 • Fiber Yönelimi Analizi
 • Insert Kayması Analizi
 • Insert Overmolding Analizi
 • Çift baskı Overmolding Analizi
 • Yolluk Dengeleme Analizi
 • Havalandırma Analizi
 • Kristalizasyon Analizi
 • Çift Kırılım Analizi
 • Deney Tasarımı Analizi (DOE)
 • Konformal Soğutma Analizi