Temel Cad Eğitimi

 • NX e giriş (Introduction to NX)
 • Kullanıcı Arayüzü (User Inteface)
 • Temel komutlar (Essentials of NX)
 • Primitivler (Primitives)
 • Curve modelleme (Curve Modeling)
 • Sketch modelleme (Sketch Modeling)
 • Unsur modelleme (Feature Modeling)
 • Senkronize modelleme (Synchronous Modeling)
 • Yüzey modelleme (Surface modeling)
 • Teknik resim (Drafting)
 • Montaj modelleme (Assembly Modeling)

Temel CAD eğitimi 6 gün sürmektedir. (Haftada iki gün olacak şekilde toplam 3 hafta)